Kamień – jest Salezjańskim Duszpasterstwem Młodzieżowym – jest to Oratorium.

Oratorium, to nie tylko miejsce – to WSPÓLNOTA ludzi. Ksiądz Bosko chciał, aby Oratorium posiadało 4 wymiary:

  1. Podwórko
  2. Dom
  3. Szkoła
  4. Kościół

Dlaczego akurat tak? Ksiądz Bosko chciał, aby młody człowiek rozwijał się integralnie, całościowo – w sposób adekwatny do swojego wieku.

Kamień jest miejscem, czasem, przestrzenią i ludźmi.

Jakie idee nam przyświecają i co jest celem?

Cel jest jeden – ŚWIĘTOŚĆ!!!

Kamień – bierze swoją nazwę od Edyty Stein (św. Marii Teresy Benedykty od Krzyża). Była ona wybitną kobietą: doskonale wykształconym filozofem, pochodziła z rodziny żydowskiej, następnie – kiedy przyjęła chrzest – wstąpiła do zgromadzenia karmelitanek. Zginęła jako świadek Chrystusa w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Jest nam bliska z tego powodu, że była parafianką naszego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Kamień – jest symbolem Chrystusa – który, jak czytamy w Piśmie Świętym – ,,stał się kamieniem węgielnym” – to na Nim chcemy budować, od Niego czerpać i do Niego się upodabniać.

Tarcza – nawiązuje do osoby św. Michała Archanioła – który jest patronem naszej parafii – a który jest przepięknym wzorem walki z szatanem i grzechem

Krzyż – wskazuje nam źródło naszej siły oraz przypomina, że sami nic nie zdziałamy – potrzebujemy Jego

Uśmiech – w połączeniu z radością jest podstawą duchowości salezjańskiej – którą przekazał nam ksiądz Bosko – a którą praktykując – pragniemy dojść do świętości 😊

Domek Salezjański – przypomina nam o tym, że Kamień jest Wspólnotą ludzi – którzy kierują się relacjami rodzinnymi

Lilijka – symbol Matki Bożej – ksiądz Bosko każde działanie, przedsięwzięcie, dzieło zaczynał od „Zdrowaś Maryjo” – od naszej Matki Wspomożycielki pragniemy czerpać przykład, jak przyjmować Chrystusa i z Nim iść przez życie