kandydaci | czwartek | 17:00
ministranci | wtorek lub środa | 17:00
lektorzy – kandydaci | czwartek | 18:00
lektorzy | czwartek | 19:00
pierwszy czwartek miesiąca | 18:00 | Eucharystia | Agapa w budynku Gimnazjum